Laatste nieuws

Laatste nieuws

Vind hier meer informatie over het geselecteerde nieuws item.
3

Krijgt deze creatieve verzekeringnemer zijn geclaimde schade vergoed?

Valt de reis van studentenverblijf naar ouderlijk huis onder de reisverzekering?

Geschillencommissie Kifid heeft op 2 augustus 2022 uitspraak gedaan in een zaak over de dekking van een reisverzekering bij verblijf in een studentenkamer (nr. 2022-0655). Wat speelde er?

1. Casus

Een consument heeft een doorlopende reisverzekering met bagagedekking bij een verzekeraar. Zijn zoon woont doordeweeks in Maastricht voor zijn studie. Op een bepaald moment is de koffer van de zoon gestolen tijdens een treinreis van zijn studentenverblijf naar het ouderlijk huis. De consument heeft een claim ingediend bij de verzekeraar en deze heeft de claim afgewezen.

2. Standpunt van de consument

In de voorwaarden van de verzekering is de volgende bepaling opgenomen:

“Wanneer geldt deze verzekering?

(…)

Bij reizen in Nederland met minimaal 1 overnachting.

  • De overnachting is van tevoren geboekt.
  • Er moet voor de overnachting betaald worden.
  • Ook tijdens heenreis en terugreis.
  • Tijdens de heenreis vanuit de woning van de verzekerde rechtstreeks naar de geboekte reisbestemming.
  • Tijdens de terugreis vanuit de geboekte reisbestemming rechtstreeks naar de woning van de verzekerde.”

De consument is van mening dat het studentenverblijf van zijn zoon een vooraf geboekte en betaalde reisbestemming is waar zijn zoon minimaal één nacht verbleef. Om die reden zou het huren van een studentenverblijf onder de term ‘boeken’ moeten vallen. Het maakt hierbij niet uit wat de wijze van betaling is (per factuur of automatisch per maand). In de voorwaarden wordt gesproken over ‘reizen’ en daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen vakantiereizen en andere reizen. De consument is daarom van mening dat de reis van zijn zoon van het studentenverblijf naar het ouderlijk huis ook onder ‘reizen’ valt en daarom zou de diefstalschade onder de dekking van de verzekering vallen. Daarnaast stond in de online omgeving van de verzekeraar vermeld dat deze schade onder de dekking van de verzekering zou vallen.

3. Rechtsvraag

De rechtsvraag die in deze zaak beantwoord moest worden, is of de geclaimde schade onder de dekking van de verzekering valt en de verzekeraar deze schade daarom moet vergoeden.

4. Overwegingen Kifid

Bij de beoordeling van de dekking wordt gekeken naar wat in de voorwaarden is bepaald omdat hierin staat wat partijen met elkaar hebben afgesproken. Bij de uitleg van een schriftelijk contract zijn steeds alle omstandigheden van het concrete geval van beslissende betekenis, gewaardeerd naar hetgeen de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen. Bij een consumentenverzekeringsovereenkomst wordt echter meestal niet onderhandeld over de voorwaarden. Uit de stukken in deze zaak blijkt ook niet dat partijen hebben onderhandeld over de verzekeringsvoorwaarden. Daarom is de uitleg van een bepaling in zulke voorwaarden met name afhankelijk van objectieve factoren gelezen in het licht van de verzekeringsvoorwaarden als geheel. Denk hierbij aan de bewoordingen waarin een bepaling is gesteld.

In een consumentenovereenkomst moeten de bedingen voor de consument duidelijk en begrijpelijk zijn. In het geval dat er twijfel bestaat over de betekenis van een beding, wordt de voor de consument meest gunstige uitleg van dit beding gehanteerd voor zover dit redelijk is. Dit wordt ook wel de contra proferentem-regel genoemd die is neergelegd in artikel 6:238 lid 2 BW.

5. Beoordeling van de geschillencommissie

De commissie heeft het begrip ‘boeken’ objectief uitgelegd aan de hand van de betekenis in de Van Dale en het algemeen spraakgebruik. Het begrip zou dan moeten worden uitgelegd als het reserveren van een kamer, plaats of reis. De commissie oordeelt dat het huren van een studentenverblijf op basis van een huurcontract hier niet onder valt. De lezing van de consument is om die reden geen redelijke lezing waardoor de contra proferentem-regel van artikel 6:238 lid 2 BW niet aan de orde is.

De consument voert daarnaast nog aan dat hij er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de geclaimde schade onder de dekking van zijn verzekering zou vallen nu dit in het online systeem zo vermeld stond. De verzekeraar is echter van mening dat het online systeem slechts een voorlopig dekkingsoordeel geeft op basis van de door de verzekerde ingevulde gegevens. De daadwerkelijke dekking wordt vervolgens nog getoetst. Dit wordt ook vermeld in de melding die een verzekerde krijgt na het doen van een online melding. De commissie gaat mee in het betoog van de verzekeraar.

6. Slotsom

De klacht van de consument wordt ongegrond verklaard en zijn vordering wordt afgewezen. De verzekeraar hoeft de schade niet te vergoeden. Een consument heeft een doorlopende reisverzekering met bagagedekking bij een verzekeraar. Zijn zoon woont doordeweeks in Maastricht voor zijn studie. Op een bepaald moment is de koffer van de zoon gestolen tijdens een treinreis van zijn studentenverblijf naar het ouderlijk huis. De consument heeft een claim ingediend bij de verzekeraar en deze heeft de claim afgewezen.

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

Geen Resultaten Gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.